Převod SVG do CSS

SVG [Scalable Vector Graphics - škálovatelná vektorová grafika] popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Více najdete v SVG semináři.

Zdrojové SVG (příklad, příklad)

© Cifrik C., 2014–2023